bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
22.06.2009 14:56:01 Dodany nowy artykuł Organów Gminy
22.06.2009 14:53:38 Dodany nowy artykuł
22.06.2009 14:52:42 Dodany załącznik Umowa na świadczenie usług społecznych - wzór do artykułu Program PPWOW
22.06.2009 14:52:07 Dodany załącznik Oferta techniczna i finansowa do artykułu Program PPWOW
22.06.2009 14:51:47 Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu Program PPWOW
22.06.2009 14:51:02 Dodany nowy artykuł Program PPWOW
22.06.2009 14:50:00 Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu
22.06.2009 14:49:42 Dodany nowy artykuł
22.06.2009 14:48:40 Edytowano artykuł
22.06.2009 14:47:45 Dodany nowy artykuł
22.06.2009 14:41:53 Edytowano artykuł
22.06.2009 14:35:04 Dodany nowy artykuł Statuty i Regulaminy Organizacyjne Szkół
22.06.2009 14:32:12 Dodany nowy artykuł
22.06.2009 14:20:05 Dodany załącznik Oświadczenie Przewodniczącego Rady do artykułu Oświadczenie Przewodniczącego Rady
22.06.2009 14:15:58 Dodany nowy artykuł Oświadczenie Przewodniczącego Rady
22.06.2009 14:15:34 Dodany załącznik Oświadczenie Burmistrza do artykułu Oświadczenie Burmistrza
22.06.2009 14:10:57 Dodany nowy artykuł Oświadczenie Burmistrza
22.06.2009 14:08:06 Edytowano artykuł Budżet Gminy
22.06.2009 14:06:53 Dodany nowy artykuł Budżet Gminy
22.06.2009 14:03:00 Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
22.06.2009 14:02:33 Edytowano artykuł Skarbnik Gminy
22.06.2009 14:01:59 Edytowano artykuł Burmistrz Wyśmierzyc
22.06.2009 14:01:38 Dodany nowy artykuł Burmistrz Wyśmierzyc
22.06.2009 14:00:52 Dodany nowy artykuł Skarbnik Gminy
22.06.2009 14:00:15 Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy
22.06.2009 13:59:26 Dodany nowy artykuł Samodzielne Stanowiska Pracy
22.06.2009 13:57:54 Dodany nowy artykuł Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
22.06.2009 13:56:01 Dodany nowy artykuł Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
22.06.2009 13:55:15 Dodany nowy artykuł Referat Finansowy
22.06.2009 13:53:20 Edytowano artykuł Skład Komisji Rewizyjnej
22.06.2009 13:52:26 Edytowano artykuł Skład Komisji Budżetu i Finansów
22.06.2009 13:51:35 Dodany nowy artykuł Skład Komisji Rewizyjnej
22.06.2009 13:49:59 Dodany nowy artykuł Skład Komisji Budżetu i Finansów
22.06.2009 13:48:56 Dodany nowy artykuł Komisje Rady Miejskiej
22.06.2009 13:47:56 Dodany nowy artykuł
22.06.2009 13:44:15 Dodany nowy artykuł Sołectwa
22.06.2009 13:38:54 Edytowano artykuł Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach
22.06.2009 13:32:50 Edytowano artykuł Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach
22.06.2009 13:32:32 Edytowano artykuł Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach
22.06.2009 13:27:56 Dodany nowy artykuł Dojazd
22.06.2009 13:23:13 Dodany nowy artykuł Informacje ogólne
22.06.2009 13:20:35 Dodany nowy artykuł Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach