bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
31.12.2009 10:45:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Krawężniki do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:45:00 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Podłoże do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:44:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Chodnik do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:43:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Drzewa i krzewy do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:43:19 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Podłoże do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:42:46 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Elementy ulicy do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:40:01 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Kosztorys ofertowy-zał.2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:38:40 Mateusz Walczewski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:36:44 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik SIWZ z artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:35:59 Mateusz Walczewski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
31.12.2009 10:34:48 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Urządzanie i porządkowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Wyśmierzycach - "Park"
15.12.2009 08:03:51 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 08:01:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Limity wydatków inwestycyjnych do artykułu Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 07:59:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Plan wydatków do artykułu Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 07:57:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Plan dochodów do artykułu Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 07:56:50 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok do artykułu Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 07:54:17 Mateusz Walczewski Dodany załącznik uchwała składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do artykułu Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 07:41:37 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 07:38:32 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 07:36:19 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
15.12.2009 07:35:08 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie 17/2009 Burmistrza Wyśmierzyc
18.11.2009 07:56:03 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie
18.11.2009 07:42:40 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie
18.11.2009 07:42:15 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
23.06.2009 13:23:36 Edytowano artykuł
23.06.2009 13:23:26 Dodany nowy artykuł
23.06.2009 13:21:50 Dodany nowy artykuł
23.06.2009 13:21:01 Dodany nowy artykuł
23.06.2009 13:20:28 Edytowano artykuł
23.06.2009 13:20:03 Dodany nowy artykuł
23.06.2009 13:19:11 Edytowano artykuł
23.06.2009 13:18:45 Dodany nowy artykuł
23.06.2009 13:17:55 Dodany nowy artykuł
23.06.2009 13:15:36 Dodany nowy artykuł
23.06.2009 13:13:15 Edytowano artykuł
23.06.2009 13:02:29 Edytowano artykuł
23.06.2009 13:02:21 Edytowano artykuł
23.06.2009 13:02:13 Edytowano artykuł
23.06.2009 11:00:15 Usunięto artykuł test z kategorii Gmina Wyśmierzyce
23.06.2009 10:14:51 Edytowano artykuł Dojazd
23.06.2009 09:57:04 Dodany nowy artykuł
23.06.2009 08:29:06 Edytowano artykuł Urzędu Gminy
23.06.2009 08:27:32 Edytowano artykuł Organów Gminy
23.06.2009 08:21:04 Dodany nowy artykuł Przetarg
23.06.2009 08:20:10 Dodany nowy artykuł Przetarg
23.06.2009 08:18:24 Edytowano artykuł Przetarg
23.06.2009 08:12:32 Dodany nowy artykuł Przetag
23.06.2009 08:05:58 Edytowano artykuł Przetarg
23.06.2009 08:05:18 Dodany nowy artykuł Przetarg
22.06.2009 14:58:40 Dodany nowy artykuł Urzędu Gminy