bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
14.01.2013 13:08:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 13:06:22 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 13:06:00 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 11:25:12 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 11:24:39 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 11:23:50 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 11:23:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 11:22:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 11:12:21 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
11.01.2013 12:28:26 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia dot. zadaniaUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
11.01.2013 12:25:06 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia dot. zadaniaUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
10.01.2013 12:44:35 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
10.01.2013 12:26:02 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
10.01.2013 10:55:53 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 12:21:29 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:43:30 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:43:20 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:43:02 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:42:47 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:42:26 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:41:37 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:41:08 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:40:46 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:40:18 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
09.01.2013 11:39:22 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
07.01.2013 10:06:39 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXII/12
07.01.2013 10:06:17 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół nr XXII/12
07.01.2013 10:04:09 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXI/12
07.01.2013 10:03:47 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół nr XXI/12
07.01.2013 09:53:10 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIII/96/12, XXIII/97/12, XXIII/98/12, XXIII/99/12, XXIII/100/12
07.01.2013 09:52:08 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIII/96/12, XXIII/97/12, XXIII/98/12, XXIII/99/12, XXIII/100/12
07.01.2013 09:48:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXII/88/12,XXII/89/12, XXII/90/12, XXII/91/12, XXII/92/12, XXII/93/12, XXII/94/12
07.01.2013 09:48:14 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXII/88/12,XXII/89/12, XXII/90/12, XXII/91/12, XXII/92/12, XXII/93/12, XXII/94/12
07.01.2013 09:45:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXII/88/12,XXII/89/12, XXII/90/12, XXII/91/12, XXII/92/12, XXII/93/12, XXII/94/12
07.01.2013 09:45:41 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXII/88/12,XXII/89/12, XXII/90/12, XXII/91/12, XXII/92/12, XXII/93/12, XXII/94/12
07.01.2013 09:41:23 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXII/88/12,XXII/89/12, XXII/90/12, XXII/91/12, XXII/92/12, XXII/93/12, XXII/94/12
07.01.2013 09:40:10 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXII/88/12,XXII/89/12, XXII/90/12, XXII/91/12, XXII/92/12, XXII/93/12, XXII/94/12
04.01.2013 10:03:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr XXIII/103/12 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH z dnia 28.12.2012r w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2013-2023
04.01.2013 10:02:26 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXIII/103/12 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH z dnia 28.12.2012r w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2013-2023
04.01.2013 10:00:23 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała nr XXIII/104/12 z dnia 28 grudnia 2012r Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2013 rok.
04.01.2013 09:59:21 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIII/104/12 z dnia 28 grudnia 2012r Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2013 rok.
04.01.2013 09:59:05 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIII/104/12 z dnia 28 grudnia 2012r Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2013 rok.
31.12.2012 10:02:33 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie drugiego ustnego , nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Wyśmierzyc , Redlina , Paprotna
31.12.2012 09:53:58 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie drugiego ustnego , nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Wyśmierzyc , Redlina , Paprotna
21.12.2012 09:17:36 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanieUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
21.12.2012 09:17:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanieUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
21.12.2012 09:17:04 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanieUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
21.12.2012 09:16:48 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanieUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
21.12.2012 09:16:29 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanieUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
21.12.2012 09:16:06 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanieUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody