bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
21.03.2017 10:09:07 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejwskim w Wyśmierzycach z artykułu Zarządzenie 5/2017
21.03.2017 10:08:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejwskim w Wyśmierzycach do artykułu Zarządzenie 5/2017
21.03.2017 09:42:00 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 46/2016
21.03.2017 09:41:48 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 46/2016
20.03.2017 13:52:08 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie 11/2017
20.03.2017 13:51:33 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie 11/2017
17.03.2017 12:05:14 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
17.03.2017 12:05:09 Kinga Pawłowska Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
17.03.2017 12:04:08 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
17.03.2017 12:04:05 Kinga Pawłowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
17.03.2017 12:03:56 Kinga Pawłowska Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:55:21 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:55:17 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:55:10 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:51 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:48 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:45 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:40 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:40 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:38 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:35 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:30 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:26 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:19 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:09 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:54:04 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:53:55 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
16.03.2017 14:53:26 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb.
15.03.2017 07:33:17 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Informacje ogólne
15.03.2017 07:12:58 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł BURMISTRZ WYŚMIERZYC ogłasza drugi publiczny, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wyśmierzyce.
15.03.2017 07:07:24 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł BURMISTRZ WYŚMIERZYC ogłasza pierwszy, ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce.
15.03.2017 07:00:52 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł BURMISTRZ WYŚMIERZYC ogłasza pierwszy, ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce.
13.03.2017 06:12:22 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 03/17
13.03.2017 06:11:13 Kinga Kawińska Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia Komisji 03/17
13.03.2017 06:10:30 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 03/17
13.03.2017 06:08:50 Kinga Kawińska Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia Komisji 03/17
09.03.2017 10:59:50 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
09.03.2017 10:59:46 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
09.03.2017 10:59:42 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
09.03.2017 10:59:37 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
09.03.2017 10:59:21 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
09.03.2017 10:59:17 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
09.03.2017 10:59:15 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
09.03.2017 10:59:12 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
09.03.2017 08:57:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie 10/2017
09.03.2017 08:56:59 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie 10/2017