bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
08.03.2017 13:50:58 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:50:55 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:50:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:50:23 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:48:14 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WO Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:48:09 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) z artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:48:06 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. z artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:48:01 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIAC Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:45:23 Mateusz Walczewski Dodany załącznik SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:36:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLON Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:35:52 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik Załącznik nr 3 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU P Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:35:31 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Załącznik nr 3 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBL Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:34:17 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:33:10 Mateusz Walczewski Dodany załącznik w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:33:04 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. z artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:32:06 Mateusz Walczewski Dodany załącznik w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:32:00 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:31:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
08.03.2017 13:31:29 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017.
07.03.2017 06:39:33 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie 9/2017
07.03.2017 06:39:18 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie 8/2017
07.03.2017 06:39:00 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie 9/2017
07.03.2017 06:38:48 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie 8/2017
02.03.2017 07:11:41 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 r. przez Gminę Wyśmierzyce
02.03.2017 06:49:26 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 r. przez Gminę Wyśmierzyce
02.03.2017 06:45:17 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 r. przez Gminę Wyśmierzyce
02.03.2017 06:44:57 Kinga Kawińska Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 r. przez Gminę Wyśmierzyce
20.02.2017 07:21:12 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 01/17
20.02.2017 07:20:31 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 26/16
20.02.2017 07:19:40 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 02/17
20.02.2017 07:19:31 Kinga Kawińska Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia Komisji 02/17
20.02.2017 07:19:10 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 01/17
20.02.2017 07:19:04 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 01/17
20.02.2017 07:18:49 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 01/17
20.02.2017 07:18:41 Kinga Kawińska Edytowano artykuł Protokół z posiedzenia Komisji 01/17
20.02.2017 07:18:07 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 27/16
20.02.2017 07:17:46 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 27/16
20.02.2017 07:15:45 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 27/16
20.02.2017 07:15:20 Kinga Kawińska Edytowano artykuł Protokół z posiedzenia Komisji 27/16
20.02.2017 07:14:56 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 26/16
20.02.2017 07:14:43 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 26/16
20.02.2017 07:13:54 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 26/16
20.02.2017 07:12:53 Kinga Kawińska Usunięty załącznik z artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 26/16
20.02.2017 07:10:03 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia Komisji 21/16
20.02.2017 06:49:15 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXII/138/17
20.02.2017 06:49:06 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXII/137/17
20.02.2017 06:49:02 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXII/137/17
20.02.2017 06:48:54 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXII/136/17
20.02.2017 06:48:49 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXII/136/17
20.02.2017 06:48:39 Kinga Kawińska Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXII/135/17