bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
16.05.2011 13:44:46 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:44:35 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:44:23 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:44:04 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:43:48 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:43:15 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:42:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:42:32 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:42:08 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:37:38 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:37:30 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:37:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:37:03 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:36:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:35:20 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
16.05.2011 13:34:30 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym / w Kostrzyn nr działki 792 ,793.
04.05.2011 11:15:21 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ogłoszenie o rokowaniu na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Paprotnie
27.04.2011 06:34:33 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie Modernizacja /remont/ drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000 m
21.04.2011 07:29:25 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
21.04.2011 07:27:19 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
13.04.2011 09:13:10 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z kategorii Przetargi
13.04.2011 09:11:26 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ulaski
13.04.2011 08:32:10 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
01.04.2011 13:54:10 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:53:56 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:40:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:37:44 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:37:38 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:37:32 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:19:41 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:19:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:18:12 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:17:35 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:14:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
01.04.2011 13:13:55 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na modernizację/ remont / drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce na długości 1000mb
30.03.2011 13:48:56 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ogłoszenie o uniważnieniu przetargu na Modernizacja drogi nr 333 w Wyśmierzycach
23.03.2011 13:48:48 Mateusz Walczewski Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
23.03.2011 13:48:18 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
23.03.2011 13:47:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
23.03.2011 13:47:52 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik przedmiar robót z artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
23.03.2011 13:45:09 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
23.03.2011 13:44:53 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik Specyfikacja z artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
23.03.2011 12:54:36 Mateusz Walczewski Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony naModernizacji / remontu / drogi nr 333 w Wyśmierzycach długości 1000 m
23.03.2011 12:54:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik oferta do artykułu Przetarg nieograniczony naModernizacji / remontu / drogi nr 333 w Wyśmierzycach długości 1000 m
23.03.2011 12:54:14 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony naModernizacji / remontu / drogi nr 333 w Wyśmierzycach długości 1000 m
23.03.2011 12:54:10 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony naModernizacji / remontu / drogi nr 333 w Wyśmierzycach długości 1000 m
16.03.2011 08:03:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
16.03.2011 08:03:41 Mateusz Walczewski Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
16.03.2011 08:03:07 Mateusz Walczewski Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski
16.03.2011 08:01:59 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Oferta do artykułu Przetarg na przebudowe 3 przepustów/1 fi.80 cm na drodze nr 111, 1 szt. fi.60cm na rowie znajdującym się na dz.ew.nr 107/1, 1szt fi.60 cm na drodze nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski