bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
28.02.2013 06:59:08 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/109/13
27.02.2013 13:46:48 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała nr XXIV/108/13
27.02.2013 13:44:05 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała nr XXIV/108/13
27.02.2013 13:36:28 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/108/13
27.02.2013 13:34:20 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV/107/13
27.02.2013 13:27:33 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/107/13
27.02.2013 13:24:53 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała nr XXIV/106/13
27.02.2013 13:19:11 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/106/13
27.02.2013 13:16:26 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV/105/13
27.02.2013 13:07:34 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/105/13
27.02.2013 13:00:55 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Protokół NR XXIII/12
27.02.2013 12:48:51 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół NR XXIII/12
08.02.2013 06:54:28 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 rok deficytu oraz w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
08.02.2013 06:53:34 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 rok deficytu oraz w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
08.02.2013 06:51:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwały RIO do artykułu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 rok deficytu oraz w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
08.02.2013 06:49:53 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 rok deficytu oraz w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Wyśmierzyce kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
05.02.2013 08:52:18 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Odpowiedż na zapytanie do przetargu REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
31.01.2013 12:31:22 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
31.01.2013 12:20:16 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29.01.2013 07:02:28 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
28.01.2013 13:11:30 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
23.01.2013 13:34:48 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Odpowiedż na zapytanie do przetargu REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
22.01.2013 12:54:20 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł odpowiedż na zapytanie do przetargu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
21.01.2013 11:54:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:54:30 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:51:37 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:51:20 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:51:06 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:50:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:50:26 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:50:15 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:49:46 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:49:33 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:49:13 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:48:59 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:48:46 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:48:15 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:31:55 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:31:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:31:34 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:31:21 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
21.01.2013 11:27:27 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
16.01.2013 12:32:09 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg niogrniczony na Usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
16.01.2013 12:31:42 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg niogrniczony na Usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
16.01.2013 12:31:20 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg niogrniczony na Usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
16.01.2013 12:30:59 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg niogrniczony na Usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
16.01.2013 12:27:32 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Przetarg niogrniczony na Usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
14.01.2013 13:34:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 13:33:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody
14.01.2013 13:31:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dotyczy zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody