bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
08.04.2015 13:16:36 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 03 kwietnia 2015r
08.04.2015 11:03:39 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 03 kwietnia 2015r
08.04.2015 11:03:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 03 kwietnia 2015r
08.04.2015 11:03:12 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 03 kwietnia 2015r
08.04.2015 11:03:08 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 03 kwietnia 2015r
08.04.2015 11:01:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 03 kwietnia 2015r
08.04.2015 10:59:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 03 kwietnia 2015r
08.04.2015 10:59:34 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 03 kwietnia 2015r
03.04.2015 12:08:18 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na remont drogi gminnej nr 584 obręb Witaszyn
03.04.2015 12:08:06 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Przetarg na remont drogi gminnej nr 584 obręb Witaszyn
03.04.2015 12:07:03 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Przetarg na remont drogi gminnej nr 584 obręb Witaszyn
03.04.2015 11:35:35 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn
03.04.2015 11:35:18 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Przetarg na remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn
02.04.2015 09:05:00 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Referat Organizacyjno-Administracyjny
02.04.2015 08:53:12 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Referat Organizacyjno-Administracyjny
02.04.2015 08:46:19 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Referat Finansowo-Budżetowy
02.04.2015 07:48:12 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
02.04.2015 07:47:28 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
02.04.2015 07:43:22 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Referat Finansowo-Budżetowy
02.04.2015 07:41:14 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjno-Administracyjny
30.03.2015 11:43:38 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WYŚMIERZYCE 2014
30.03.2015 11:07:12 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WYŚMIERZYCE 2014
30.03.2015 11:06:19 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WYŚMIERZYCE 2014
30.03.2015 11:05:17 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WYŚMIERZYCE 2015 z kategorii Budżet
30.03.2015 11:05:06 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WYŚMIERZYCE z kategorii Budżet
30.03.2015 11:01:55 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
30.03.2015 11:00:49 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
27.03.2015 10:43:25 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Informacje ogólne
27.03.2015 07:13:16 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Skarbnik
27.03.2015 07:12:29 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Sekretarz
27.03.2015 07:11:38 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Burmistrz Wyśmierzyc
26.03.2015 06:56:58 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Skład Komisji Rewizyjnej
26.03.2015 06:56:15 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Skład Komisji Rewizyjnej
26.03.2015 06:55:05 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
26.03.2015 06:54:47 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
26.03.2015 06:51:55 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Skład Komisji Budżetu i Finansów
26.03.2015 06:47:00 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Skład Komisji Rewizyjnej
26.03.2015 06:46:43 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Skład Komisji Rewizyjnej
26.03.2015 06:46:07 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Skład Komisji Rewizyjnej
26.03.2015 06:44:29 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Skład Komisji Rewizyjnej
18.03.2015 11:35:05 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej
18.03.2015 11:34:41 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej
18.03.2015 11:33:20 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej z kategorii Sesje Rady
18.03.2015 11:32:49 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł
18.03.2015 11:32:32 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu
18.03.2015 11:32:12 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
18.03.2015 11:31:52 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł Zaproszenie na sesję z kategorii Ogłoszenia
18.03.2015 11:20:04 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
11.03.2015 09:23:06 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Statut Sołectwa
11.03.2015 09:22:58 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Statut Sołectwa