bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
24.04.2014 09:07:41 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł obwieszczenie
24.04.2014 07:28:47 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Pierwszy ustny , nieograniczony przetarg nieruchomości obręb Wyśmierzyce
24.04.2014 07:18:11 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Pierwszy ustny , nieograniczony przetarg nieruchomości obręb Wyśmierzyce
22.04.2014 07:59:22 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXVII/170/14 do artykułu Uchwała nr XXXVII/170/14
22.04.2014 07:58:59 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXVII/170/14
20.03.2014 07:42:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014
20.03.2014 07:41:55 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2014
20.03.2014 07:35:58 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014
20.03.2014 07:35:25 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2014
12.03.2014 06:51:40 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXVI/166/14 do artykułu Uchwała nr XXXVI/166/14
12.03.2014 06:51:11 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXVI/166/14
10.03.2014 09:25:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXV/14
10.03.2014 09:25:35 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXV/14
10.03.2014 09:23:19 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXIV/13
10.03.2014 09:22:57 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIV/13
10.03.2014 09:21:03 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXIII/13
07.03.2014 12:31:00 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIII/13
07.03.2014 12:28:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXII/13
07.03.2014 12:28:08 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXII/13
07.03.2014 12:24:27 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu ProtokółNr XXX./13
07.03.2014 12:24:07 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ProtokółNr XXX./13
07.03.2014 12:21:17 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXIX/13
07.03.2014 12:20:51 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXIX/13
07.03.2014 11:51:42 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/165/14
07.03.2014 11:51:27 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/165/14
07.03.2014 11:49:08 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/164/14
07.03.2014 11:48:48 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/164/14
07.03.2014 11:47:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/163/14
07.03.2014 11:47:05 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/163/14
07.03.2014 11:45:29 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/162/14
07.03.2014 11:45:04 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/162/14
07.03.2014 11:40:28 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/160/14
07.03.2014 11:40:05 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/160/14
07.03.2014 11:38:08 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uc hwała NrXXXV/15914
07.03.2014 11:37:47 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uc hwała NrXXXV/15914
07.03.2014 11:35:58 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uc hwała Nr XXXV/158/14
07.03.2014 11:35:35 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uc hwała Nr XXXV/158/14
07.03.2014 11:33:51 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV157/14
07.03.2014 11:33:07 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV157/14
07.03.2014 11:23:06 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXV/156/14
07.03.2014 11:20:15 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXV/156/14
05.03.2014 13:53:10 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb ewidencyjny Wyśmierzyce
05.03.2014 13:42:39 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb ewidencyjny Wyśmierzyce
06.02.2014 10:31:42 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27.01.2014r
06.02.2014 10:30:16 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27.01.2014r
03.02.2014 13:43:11 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXV/161/14 do artykułu Uchwała nr XXXV/161/14
03.02.2014 13:42:53 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXV/161/14
17.01.2014 07:02:55 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na 2014 r.
17.01.2014 06:54:17 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na 2014 r.
08.01.2014 11:19:49 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce , Romanów , Olszowa