bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
26.08.2014 12:21:00 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej.
26.08.2014 12:20:31 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej.
26.08.2014 12:17:56 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej.
26.08.2014 08:47:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WYŚMIERZYCE
26.08.2014 08:47:45 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WYŚMIERZYCE
26.08.2014 08:47:21 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Wyśmierzyce
26.08.2014 08:47:03 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Wyśmierzyce
25.08.2014 12:43:04 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej.
25.08.2014 12:40:18 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej.
25.08.2014 12:40:07 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej.
25.08.2014 12:39:49 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej.
25.08.2014 12:38:57 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej.
25.08.2014 12:38:33 Mateusz Walczewski Usunięto artykuł dostawa fabrycznie nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej. z kategorii Przetargi
25.08.2014 12:36:56 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł
20.08.2014 07:33:14 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Modernizacja drogi gruntowej nr 29 obręb ewidencyjny Romanów od km 0+000 do km 0+645 , długości 645 mb.
20.08.2014 07:32:32 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Modernizacja drogi gruntowej nr 29 obręb ewidencyjny Romanów od km 0+000 do km 0+645 , długości 645 mb.
14.08.2014 10:16:42 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa Placu Zabaw w miejscowości Wyśmierzyce.
14.08.2014 10:16:21 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa Placu Zabaw w miejscowości Wyśmierzyce.
14.08.2014 10:15:36 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa Placu Zabaw w Kostrzyniu
14.08.2014 10:14:31 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa Placu Zabaw w Kostrzyniu
12.08.2014 13:35:15 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kozłów , Redlin
12.08.2014 13:30:47 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kozłów , Redlin
12.08.2014 09:20:48 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce
12.08.2014 09:16:02 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Wyśmierzyce
08.08.2014 08:12:15 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Porównanie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2012-2013
08.08.2014 08:11:30 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Porównanie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2012-2013
31.07.2014 13:34:32 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XL/180/14 do artykułu Uchwała nr XL/180/14
31.07.2014 13:34:16 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XL/180/14
31.07.2014 13:29:41 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Wojtkiewicz Justyna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:28:40 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Puchalska Maria do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:27:43 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Niziołek Elżbieta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:26:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Wilewska Irena do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:20:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Lewecki Piotr do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:19:47 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Cybulski Zbigniew do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:18:19 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Cheda Aniela do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:17:16 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Pankowska Bożena do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:16:00 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Sitarek Andrzej do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:14:34 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Pytka Wiesława do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:13:28 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Badowski Dariusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013
31.07.2014 13:11:47 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2013
30.07.2014 11:40:24 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce.
30.07.2014 11:39:14 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce.
25.07.2014 10:34:50 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy Referent ds. świadczeń rodzinnych
25.07.2014 10:32:27 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy Referent ds. świadczeń rodzinnych
25.07.2014 10:25:25 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy Referent ds. świadczeń rodzinnych
25.07.2014 10:13:40 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy Referent ds. świadczeń rodzinnych
23.07.2014 09:29:46 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
23.07.2014 09:23:54 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.07.2014 10:08:40 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa Placu Zabaw w miejscowości Wyśmierzyce
16.07.2014 10:08:26 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa Placu Zabaw w miejscowości Wyśmierzyce