bip bip top
   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
28.10.2013 13:58:01 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł wprowadzenie zmiany - uzupełnienia o treści umowy dot. Remontu drogi 570 obręb Witaszyn
28.10.2013 13:26:20 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł wprowadzenie zmiany - uzupełnienia o treści umowy dot. Remontu drogi 570 obręb Witaszyn
24.10.2013 08:19:53 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie pierwszego przetargu działki zabudowanej nr 3442 w Wyśmierzycach
24.10.2013 08:14:46 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie pierwszego przetargu działki zabudowanej nr 3442 w Wyśmierzycach
23.10.2013 12:29:58 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu P R O J E K T
23.10.2013 12:29:19 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł P R O J E K T
17.10.2013 12:58:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn od km 0+000 do km 0+580 , długości 580 m .
17.10.2013 12:57:45 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn od km 0+000 do km 0+580 , długości 580 m .
17.10.2013 12:55:44 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn od km 0+000 do km 0+580 , długości 580 m .
17.10.2013 12:55:21 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn od km 0+000 do km 0+580 , długości 580 m .
17.10.2013 12:54:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn od km 0+000 do km 0+580 , długości 580 m .
17.10.2013 12:50:28 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargu Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn od km 0+000 do km 0+580 , długości 580 m .
17.10.2013 12:49:12 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie przetargu Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn od km 0+000 do km 0+580 , długości 580 m .
11.10.2013 13:25:08 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXI/141/13 do artykułu Uchwała nr XXXI/141/13
11.10.2013 13:24:51 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/141/13
11.10.2013 13:15:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik MAPA do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/139/13
11.10.2013 13:13:57 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UCHWAŁA NRXXXI/140/13 do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/140/13
11.10.2013 13:13:36 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/140/13
11.10.2013 13:12:23 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UCHWAŁA NRXXXI/139/13 do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/139/13
11.10.2013 13:11:23 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/139/13
09.10.2013 06:43:17 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Korzeń
09.10.2013 06:38:14 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Korzeń
08.10.2013 13:41:17 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł Ogłoszenie pirwszego publicznego ustnego , nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomoci obręb Korzeń i Wyśmierzyce
08.10.2013 13:27:36 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie pirwszego publicznego ustnego , nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomoci obręb Korzeń i Wyśmierzyce
01.10.2013 14:07:20 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb ewidncyjny Wyśmierzyce , Romanów , Olszowa
01.10.2013 14:07:02 Mateusz Walczewski Edytowano artykuł wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb ewidncyjny Wyśmierzyce , Romanów , Olszowa
01.10.2013 14:00:46 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb ewidncyjny Wyśmierzyce , Romanów , Olszowa
26.09.2013 10:02:47 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Sesję Rady
26.09.2013 10:01:57 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Sesję Rady
26.09.2013 07:24:06 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
26.09.2013 07:23:43 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
26.09.2013 07:15:34 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
26.09.2013 07:14:25 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
25.09.2013 10:47:19 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
25.09.2013 10:46:10 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. do artykułu Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
25.09.2013 10:45:20 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
18.09.2013 07:41:52 Mateusz Walczewski Dodany załącznik U C H W A Ł A Nr XXX/136/13 do artykułu U C H W A Ł A Nr XXX/136/13
18.09.2013 07:41:42 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł U C H W A Ł A Nr XXX/136/13
18.09.2013 07:40:56 Mateusz Walczewski Dodany załącznik U C H W A Ł A Nr XXX/135/13 do artykułu U C H W A Ł A Nr XXX/135/13
18.09.2013 07:40:33 Mateusz Walczewski Dodany nowy artykuł U C H W A Ł A Nr XXX/135/13
16.09.2013 13:58:15 Mateusz Walczewski Dodany załącznik Uchwała nr XXX/138/13 do artykułu Uchwała nr XXX/138/13
16.09.2013 13:57:35 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik Uchwała nr XXX/138/13 z artykułu Uchwała nr XXX/138/13
16.09.2013 13:57:05 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/137/13 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/137/13
16.09.2013 13:56:12 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXX/137/13 z artykułu UCHWAŁA NR XXX/137/13
16.09.2013 13:55:53 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/137/13 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/137/13
16.09.2013 13:55:26 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXX/137/13 z artykułu UCHWAŁA NR XXX/137/13
16.09.2013 13:54:59 Mateusz Walczewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/137/13 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/137/13
16.09.2013 13:53:46 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXX/137/13
16.09.2013 13:52:54 Mateusz Walczewski Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXX/137/13
16.09.2013 13:52:44 Mateusz Walczewski Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXX/137/13 z artykułu UCHWAŁA NR XXX/137/13